เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
โปรดกรอกเลขที่บัตรประชาชนผู้สมัครให้ถูกต้อง :

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ